HET WETENSCHAPSFESTIVAL
In de PIM tuinen
Voltooid

In dit nummer

Een groot nationaal evenement over wetenschap voor iedereen!
Wetenschappers, culturele actoren, leerkrachten, bedrijfsmedewerkers, leden van verenigingen, museumexperts, bibliothecarissen, Fab-Lab en digitale actoren, en amateurkringen bieden workshops, ontmoetingen en bezoeken aan om de wetenschap op een andere manier te ontdekken.

In 2020 zal het Fête de la Science plaatsvinden van 2 tot 12 oktober 2020 in de Alpes-Maritimes.

In de musea van Grasse vindt op 10 en 11 oktober 2020 het Fête de la Science plaats.
De nationale focus dit jaar is: "Welke relatie tussen Mens en Natuur?" en de regionale focus en thema's zijn: Wetenschap en klimaatverandering; iNova'Science; Wetenschap voor vrouwen.

Het JMIP viert de plaatselijke biodiversiteit.

Zondag 11 oktober van 15:00 tot 16:00, gratis conferentie op reservering.

Ontmoeting met Guillaume Labeyrie, lid van de CEN PACA (Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur), fotograaf en amateur-natuuronderzoeker.

De Voor-Alpen van Grasse: een hotspot voor biodiversiteit.
De Pre-Alpen van Grasse herbergen een bijzonder gevarieerde fauna en flora, waarvan enkele van de meest spectaculaire soorten tijdens deze bijeenkomst zullen worden voorgesteld.

Reservering: activites.musees@paysdegrasse.fr.

In dit nummer