Wettelijke informatie

1. Presentatie van de site
Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de site ervan in kennis gesteld dat :

WWW.RIVIERALOISIRS.COM is eigendom van:RIVIERA LOISIRS Communication
SARL - RIVIERA LOISIRS COMMUNICATION
58, avenue de Saint Augustin
06200 NICE
FRANCE
De makers van WWW.RIVIERALOISIRS.COM zijn Graphoide voor de grafische vormgeving, Emmanuelle CLEMENT voor de inhoud met betrekking tot RIVIERA LOISIRS Communication
De verantwoordelijke persoon voor de publicatie van deze website is Emmanuelle Clément - contact@rivieraloisirs.com
De host WWW.RIVIERALOISIRS.COM

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Frankrijk

WWW.RIVIERALOISIRS.COM wordt ook doorverwezen van de volgende domeinnamen: www.cotedazurloisirs.fr, www.cotedazurloisirs.com, www.cotedazurtourisme.fr respectievelijk gehost door : OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Frankrijk

2. Algemene voorwaarden
Deze website WWW.RIVIERALOISIRS.COM is de digitale versie van de Loisirs-gids van de Côte d'Azur en zijn speciale evenementenboekje tijdens de zomerperiode. Net als de papieren versie heeft deze site tot doel de toeristische trekpleisters van de Côte d'Azur te promoten en als zodanig kortingsbonnen voor een bezoek aan bepaalde sites aan te bieden aan vakantiegangers in de regio.

Prijzen, dienstregelingen en informatie op deze website kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Let op: Coupons moeten eerst worden gedownload en vervolgens op papier worden afgedrukt. Digitale coupons worden niet geaccepteerd.

Het bedrijf RIVIERA LOISIRS Communicatie kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de weigering om een kortingsbon te aanvaarden door partnersites.

Deze aanbiedingen zijn bestemd voor inwoners en bezoekers van de Côte d'Azur van 18 jaar en ouder.

Sites behouden zich het recht voor om fotokopieën, beschadigde, nagemaakte of uitgewiste coupons niet in te wisselen of te aanvaarden. Sites en attracties behouden zich ook het recht voor de toegang te weigeren als niet aan deze voorwaarden is voldaan en er wordt geen terugbetaling gedaan voor ongebruikte, verloren of gestolen tickets.

Het ruilen of doorverkopen van coupons is ten strengste verboden.

RIVIERA LOISIRS Communicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van eigendommen, verwondingen of ongevallen die zich tijdens de bezoeken kunnen voordoen.

De gebruiker wordt verzocht kennis te nemen van de specifieke voorwaarden, die van toepassing kunnen zijn op de sites en plaatsen die op de site WWW.RIVIERALOISIRS.COM worden beschreven. Het wordt sterk aangeraden om te informeren naar de tijd en de prijsvoorwaarden.

3. Gebruik van de website
. Het gebruik van de website WWW.RIVIERALOISIRS.COM impliceert de volledige en volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd; de gebruikers van de site wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. WWW.RIVIERALOISIRS.COM kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud.

De WWW.RIVIERALOISIRS.COM site wordt regelmatig bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij worden niettemin opgelegd aan de gebruiker, die wordt verzocht er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

4. Verantwoordelijkheid
RIVIERA LOISIRS Communicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website van Rivièra Loisirs Communicatie, en die het gevolg is van hetzij het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit. RIVIERA LOISIRS Communicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de WWW.RIVIERALOISIRS.COM site.

De WWW.RIVIERALOISIRS.COM site bevat een aantal hypertext links naar andere sites. RIVIERA LOISIRS Communicatie heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites die op deze wijze worden bezocht te controleren, en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

5. Intellectuele eigendom
Alle elementen van de site, met name de teksten, presentaties, illustraties, foto's, boomstructuren en lay-outs zijn, met uitzondering van openbare documenten en aanvullende details, het exclusieve intellectuele eigendom van RIVIERA LOISIRS Communication of haar partners en licentiegevers.

Alle elementen op deze website zijn beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is elke reproductie ervan verboden. Het is ten strengste verboden de op de site beschikbare informatie te verzamelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit verbod strekt zich met name uit, zonder dat deze opsomming limitatief is, tot elk redactioneel element dat op de site voorkomt, tot de presentatie van de schermen, tot de software die nodig is voor de werking, tot de logo's, afbeeldingen, foto's, merken, tekeningen, logotypes, grafische charters van welke aard ook.

Elke gehele of gedeeltelijke productie, aanpassing, weergave of verspreiding van de inhoud van de site, op welke wijze dan ook, is ten strengste verboden.

De onderhavige algemene voorwaarden impliceren geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook op de elementen van de site.

6. Gegevensverzameling
Als onderdeel van ons contactformulier verzamelen wij persoonlijke gegevens over onze gebruikers om hen betere diensten te kunnen verlenen. Alle verzamelde gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt, maar alleen ter informatie.

De verzamelde informatie wordt onderworpen aan computerverwerking met als doel de gebruikers van onze website beter te leren kennen. De ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend RIVIERA LOISIRS Communicatie en eventueel haar partners.

Overeenkomstig de Franse wet op de informatica en de burgerlijke vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u recht op toegang tot en rectificatie van de u betreffende informatie, waarvan u gebruik kunt maken door contact op te nemen met

RIVIERA LOISIRS Communication
SARL - RIVIERA LOISIRS COMMUNICATION
58, avenue de Saint Augustin
06200 NICE
FRANKRIJK
U kunt ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

7. Cookies
Het surfen op de WWW.RIVIERALOISIRS.COM site kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Voor Microsoft Internet Explorer 6.0 en 7.0 :

Kies het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties"
Klik op het tabblad "Privacy"
Selecteer het gewenste niveau met de schuifregelaar
Voor Microsoft Internet Explorer 5:

Kies het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties"
Klik op het tabblad "Beveiliging"
Kies "Internet" en vervolgens "Aangepast niveau"
Zoek de sectie "Cookies" en kies de optie die bij u past
Voor Netscape 6.X en 7. X :

Kies het menu "Edit" > "Preferences"
Privacy and Security
Cookies
Voor Netscape Communicator 4.X :

Kies het "Edit" menu > "Preferences"
Klik op de "Advanced" optie
"Cookies" sectie
Voor Opera 6.0 en hoger:

Kies het menu "Bestand" > "Voorkeuren"
Privacy
Voor Mozilla firefox:

Kies het menu "Extra" en vervolgens "Opties"
Klik op het pictogram "Privacy"
Zoek het menu "Cookie" en selecteer de opties die bij u passen.

8.Geldendewetgeving
De belangrijkste betrokken wetten zijn:

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

9. Fotocredits
Voor het uitzicht op Antibes : ©Office de Tourisme d'Antibes Juan-les-Pins - Yannick Seuret
Voor het uitzicht op Cannes :© Palais des Festivals & des Congrès de Cannes - Foto: AJURIA
© Palais des Festivals & des Congrès de Cannes - Foto: Festival d'Art Pyrotechnique
Voor het uitzicht op Nice : ©A.ISSOCK ©KELAGOPIAN
Voor het uitzicht op Menton : © www.tourisme-menton.fr
Voor het uitzicht op Monaco : © Photos Centre de Presse de Monaco

Musée national Marc Chagall, Nice / Bijschriften & copyright

Binnenaanzichten Bijbelse Boodschap Cyclus 1. Marc Chagall, De schepping van de mens; Mozes die de tafelen der wet ontvangt; het paradijs (details, 1960-1966, olieverf op doek). Algemeen overzicht van de zaal met bijbelse boodschappen, Marc Chagall Nationaal Museum, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

2. Marc Chagall, Mozes en de brandende struik; de ark van Noach; de droom van Jacob; Noach en de regenboog (details, 1960-1966, olieverf op doek). Algemeen overzicht van de zaal met bijbelse boodschappen, Marc Chagall Nationaal Museum, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

3. Marc Chagall, Noach en de regenboog; Het paradijs; Adam en Eva verdreven uit het paradijs; Mozes die de tafelen der wet ontvangt (details, 1960-1966, olieverf op doek). Algemeen overzicht van de zaal met bijbelse boodschappen, Marc Chagall Nationaal Museum, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

4. Marc Chagall, Het Hooglied II (1957), Het Hooglied I (1960) en Het Hooglied V (detail, 1965-1966), olieverf op doek. Algemeen beeld van de zaal gewijd aan het Hooglied, Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

5. Marc Chagall, Het Hooglied V (detail, 1965-1966), Het Hooglied IV (1958) en Het Hooglied III (1960), olieverf op doek. Algemeen beeld van de zaal gewijd aan het Hooglied, Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

8. Binnenaanzicht van Marc Chagall's mozaïek, De profeet Elia (detail, 1971, in opdracht van Lino Melano). Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

9. Boekhandel van de Réunion des musées nationaux, in het Musée national Marc Chagall, in Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes, 2020.

Auditorium 1: Algemeen zicht op het auditorium, versierd met glas-in-loodramen van Marc Chagall, De schepping van de wereld (1971-1972, projectleider: Charles Marcq). Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk) © Foto: DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

10. Marc Chagall, De schepping van de wereld (glas-in-loodramen, 1971-1972, projectleider: Charles Marcq). Auditorium van het Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk) © Foto: DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020. 12. Marc Chagall, De schepping van de wereld: de eerste vier dagen (detail, glas-in-loodramen, 1971-1972, projectleider: Charles Marcq) en klavecimbel geschilderd door Marc Chagall (1980). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020. 16. Marc Chagall, De schepping van de wereld: de eerste vier dagen; de vijfde en zesde dag (lezing van rechts naar links, details, glas-in-loodramen, 1971-1972, projectleider: Charles Marcq). Musée
national Marc Chagall, Nice (Frankrijk) © Foto: DR / musées nationaux du XXe siècle des AlpesMaritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.
Buitenaanzichten 17. Marc Chagall, De profeet Elia (1971, mozaïek, 715 x 570 m, in opdracht van Lino Melano), weerspiegeld in het zwembad in de tuin. Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk) © Foto: Rmn-GP / Gérard Blot ©ADAGP, Parijs, 2020.