Wettelijke informatie

1. Presentatie van de website
Krachtens artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, kunnen gebruikers van de :

WWW.RIVIERALOISIRS.COM is eigendom van :RIVIERA LOISIRS Communication
SARL - RIVIERA LOISIRS COMMUNICATION
58, avenue de Saint Augustin
06200 NICE
FRANKRIJK
De makers van WWW.RIVIERALOISIRS.COM zijn Graphoide voor de graphics en Emmanuelle CLEMENT voor de inhoud met betrekking tot RIVIERA LOISIRS Communication.
De publicatiemanager is Emmanuelle Clément - contact@rivieraloisirs.com
De gastheer is WWW.RIVIERALOISIRS.COM

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Frankrijk

WWW.RIVIERALOISIRS.COM wordt ook omgeleid van de volgende domeinnamen: www.cotedazurloisirs.fr, www.cotedazurloisirs.com, www.cotedazurtourisme.fr gehost door : OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Frankrijk

2. Voorwaarden
Deze website WWW.RIVIERALOISIRS.COM is de digitale versie van de gids Côte d'Azur Loisirs en de rubriek speciale evenementen tijdens de zomerperiode. Net als de papieren versie is deze bedoeld om de toeristische trekpleisters van de Côte d'Azur te promoten en biedt als zodanig kortingsbonnen voor het bezoek aan bepaalde locaties aan vakantiegangers in de regio.

Prijzen, dienstregelingen en informatie op deze website kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Let op: Coupons moeten eerst worden gedownload en vervolgens op papier worden afgedrukt. Digitale coupons worden niet geaccepteerd.

RIVIERA LOISIRS Communication kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de weigering van partnersites om een kortingsbon te aanvaarden.

Deze aanbiedingen zijn bestemd voor inwoners en bezoekers van de Côte d'Azur van 18 jaar en ouder.

Sites behouden zich het recht voor om fotokopieën, beschadigde, nagemaakte of uitgewiste coupons niet in te wisselen of te aanvaarden. Sites en attracties behouden zich ook het recht voor de toegang te weigeren als niet aan deze voorwaarden is voldaan en er wordt geen terugbetaling gedaan voor ongebruikte, verloren of gestolen tickets.

Het ruilen of doorverkopen van coupons is ten strengste verboden.

RIVIERA LOISIRS Communication kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies van eigendommen, letsel of ongevallen die zich tijdens een bezoek kunnen voordoen.

De gebruiker wordt verzocht kennis te nemen van de specifieke voorwaarden, die van toepassing kunnen zijn op de sites en plaatsen die op de site WWW.RIVIERALOISIRS.COM worden beschreven. Het wordt sterk aangeraden om te informeren naar de tijd en de prijsvoorwaarden.

3. Gebruik van de website
Het gebruik van de site WWW.RIVIERALOISIRS.COM impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en de gebruikers van de site wordt dan ook aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. WWW.RIVIERALOISIRS.COM kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud.

De WWW.RIVIERALOISIRS.COM site wordt regelmatig bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij worden niettemin opgelegd aan de gebruiker, die wordt verzocht er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

4. Aansprakelijkheid
RIVIERA LOISIRS Communication kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website van Riviera Loisirs Communication, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet aan de specificaties voldoet of van het optreden van een bug of incompatibiliteit. RIVIERA LOISIRS Communication kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website WWW.RIVIERALOISIRS.COM.

De WWW.RIVIERALOISIRS.COM site bevat een aantal hypertext links naar andere sites. RIVIERA LOISIRS Communicatie heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites die op deze wijze worden bezocht te controleren, en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

5. Intellectuele eigendomsrechten
Alle elementen van de site, met name de teksten, presentaties, illustraties, foto's, boomstructuur en lay-out zijn, met uitzondering van openbare documenten en aanvullende gegevens 3, het exclusieve intellectuele eigendom van RIVIERA LOISIRS Communication of haar partners en licentiegevers.

Alle elementen op deze website zijn beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is elke reproductie ervan verboden. Het is ten strengste verboden de op de site beschikbare informatie te verzamelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit verbod strekt zich met name uit, zonder dat deze opsomming limitatief is, tot elk redactioneel element dat op de site voorkomt, tot de presentatie van de schermen, tot de software die nodig is voor de werking, tot de logo's, afbeeldingen, foto's, merken, tekeningen, logotypes, grafische charters van welke aard ook.

Elke gehele of gedeeltelijke productie, aanpassing, weergave of verspreiding van de inhoud van de site, op welke wijze dan ook, is ten strengste verboden.

De onderhavige algemene voorwaarden impliceren geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook op de elementen van de site.

6. Verzamelen van gegevens
In het kader van ons contactformulier verzamelen wij persoonsgegevens over onze gebruikers om hen beter van dienst te kunnen zijn. In dit verband worden alle verzamelde gegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend ter informatie.

De verzamelde informatie wordt onderworpen aan computerverwerking met als doel de gebruikers van onze website beter te leren kennen. De ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend RIVIERA LOISIRS Communicatie en eventueel haar partners.

Overeenkomstig de Franse wet op de informatica en de burgerlijke vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u recht op toegang tot en rectificatie van de u betreffende informatie, waarvan u gebruik kunt maken door contact op te nemen met

RIVIERA LOISIRS Communicatie
SARL - RIVIERA LOISIRS COMMUNICATIE
58, avenue de Saint Augustin
06200 NICE
FRANKRIJK
U kunt zich ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

7. Cookies
Het surfen op de site WWW.RIVIERALOISIRS.COM kan leiden tot de installatie van een of meer cookies op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere bezoeken aan de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om het aantal bezoekers te meten.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Voor Microsoft Internet Explorer 6.0 en 7.0 :

Selecteer het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties".
Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid
Selecteer het gewenste niveau met de schuifknop
Voor Microsoft Internet Explorer 5 :

Selecteer het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties".
Klik op het tabblad "Beveiliging
Selecteer "Internet" en vervolgens "Persoonlijk niveau".
Zoek de sectie "Cookies" en kies de optie die het beste bij u past.
Voor Netscape 6.X en 7. X :

Kies het menu "Bewerken" > "Voorkeuren".
Privacy en veiligheid
Cookies
Voor Netscape Communicator 4.X :

Kies het menu "Wijzigen" > "Voorkeuren".
Klik op de optie "Geavanceerd
Cookies" sectie
Voor Opera 6.0 en hoger :

Kies het menu "Bestand" > "Voorkeuren".
Privacy
Voor Mozilla Firefox :

Kies het menu "Extra" en vervolgens "Opties".
Klik op het pictogram "privacy
Zoek het menu "cookie" en selecteer de opties die bij u passen.

8. Geldende wetgeving
De belangrijkste betrokken wetten zijn :

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, als gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

9. Foto's
Voor het uitzicht op Antibes: ©Office de Tourisme d'Antibes Juan-les-Pins - Yannick Seuret
Voor het uitzicht op Cannes :© Palais des Festivals & des Congrès de Cannes - Foto: AJURIA
Palais des Festivals & des Congrès de Cannes - Foto: Festival d'Art Pyrotechnique
Voor uitzichten op Nice: ©A.ISSOCK ©KELAGOPIAN
Uitzicht op Menton: © www.tourisme-menton.fr
Uitzicht op Monaco: © Foto's Centre de Presse de Monaco

Musée national Marc Chagall, Nice / Bijschriften & copyright

Binnenaanzichten Bijbelse Boodschap Cyclus 1. Marc Chagall, De schepping van de mens; Mozes die de tafelen der wet ontvangt; het paradijs (details, 1960-1966, olieverf op doek). Algemeen overzicht van de zaal met bijbelse boodschappen, Marc Chagall Nationaal Museum, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

2. Marc Chagall, Mozes en de brandende struik; de ark van Noach; de droom van Jacob; Noach en de regenboog (details, 1960-1966, olieverf op doek). Algemeen overzicht van de zaal met bijbelse boodschappen, Marc Chagall Nationaal Museum, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

3. Marc Chagall, Noach en de regenboog; Het paradijs; Adam en Eva verdreven uit het paradijs; Mozes die de tafelen der wet ontvangt (details, 1960-1966, olieverf op doek). Algemeen overzicht van de zaal met bijbelse boodschappen, Marc Chagall Nationaal Museum, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

4. Marc Chagall, Het Hooglied II (1957), Het Hooglied I (1960) en Het Hooglied V (detail, 1965-1966), olieverf op doek. Algemeen beeld van de zaal gewijd aan het Hooglied, Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

5. Marc Chagall, Het Hooglied V (detail, 1965-1966), Het Hooglied IV (1958) en Het Hooglied III (1960), olieverf op doek. Algemeen beeld van de zaal gewijd aan het Hooglied, Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

8. Binnenaanzicht van Marc Chagall's mozaïek, De profeet Elia (detail, 1971, in opdracht van Lino Melano). Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

9. Boekhandel van de Réunion des musées nationaux, in het Musée national Marc Chagall, in Nice (Frankrijk). Foto: DR / Musée national du XXe siècle des Alpes-Maritimes, 2020.

Auditorium 1: Algemeen zicht op het auditorium, versierd met glas-in-loodramen van Marc Chagall, De schepping van de wereld (1971-1972, projectleider: Charles Marcq). Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk) © Foto: DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.

10. Marc Chagall, De schepping van de wereld (gebrandschilderde ramen, 1971-1972, projectleider: Charles Marcq). Auditorium van het Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk) © Foto: DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020. 12. Marc Chagall, De schepping van de wereld: de eerste vier dagen (detail, glas-in-loodramen, 1971-1972, projectleider: Charles Marcq) en klavecimbel geschilderd door Marc Chagall (1980). Foto: DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes ©ADAGP, Parijs, 2020. 16. Marc Chagall, De schepping van de wereld: de eerste vier dagen; de vijfde en zesde dag (lezing van rechts naar links, details, glas-in-loodramen, 1971-1972, projectleider: Charles Marcq). Museum
national Marc Chagall, Nice (Frankrijk) © Foto: DR / musées nationaux du XXe siècle des AlpesMaritimes ©ADAGP, Parijs, 2020.
Buitenaanzichten 17. Marc Chagall, De profeet Elia (1971, mozaïek, 715 x 570 m, meesterwerk: Lino Melano), weerspiegeld in het tuinzwembad. Musée national Marc Chagall, Nice (Frankrijk) © Foto: Rmn-GP / Gérard Blot ©ADAGP, Parijs, 2020.